FANDOM


upa Käskyt: 1. Vetäjä käskee sisään tultaessa: TUPAAN MARS - Kaikki menevät YKSITELLEN istumaan tupaan siten, että ensimmäinen jonossa menee lähimmäs ovea. 2. Vetäjä seisoo keskellä huonetta, kääntyneenä suoraan kohti takaovea, ja käskee: KOMPPANIA! - Tuvassa kaikki muut seisomaan oman paikkansa eteen, paitsi lähinnä ovea oleva tulee käytävälle. 3. Vetäjä antaa käskyn: VALMISTAUTUKAA KÄYTÄVÄLLE SIIRTYMISEEN, TOIMIKAA! -Tuvassa mennään istumaan. Ei jäädä seisomaan. 4. Vetäjä antaa käskyn: KOMPPANIA, KÄYTÄVÄLLE RIVIIN JÄRJESTY! -Tuvassa muodostetaan (pari)jono, jossa lähdetään käytävälle. Jono on jonoon, ja parijono vasta, kun osallistujia on enemmän kuin 5. Tuvan ensimmäinen menee TOISEN tuvan oven viereen OIKEALLE seisomaan, ja muut hänen välittömään läheisyyteensä riviin, ILMAN VÄLEJÄ. 5. Tuntumalle ojennus! (TÄMÄ TULEE MIKÄLI MUKANA ON HENKILÖITÄ ERI JOUKKUEISTA TAI YKSIKÖISTÄ.) Esimerkiksi: Jos mukana on 2 jääkäriä 1. joukkueesta ja kaksi 2. joukkueesta, joukkuelaiset menevät vierekkäin, mutta joukkueiden väliin jää 1 ruutu. MIKÄLI MUKANA ON HENKILÖITÄ SP TAI TP, HEIDÄN KUULUU MYÖSKIN JÄTTÄÄ VÄLI. MIKÄLI TILA EI RIITÄ VÄLEIHIN, TULEE VEÄTÄJÄN KÄSKEÄ: TUNTUMALLE OJENNUS -Kukaan ei saa mennä tuvan oven eteen. 6. Tässä vaiheessa suoritetaan joukon ilmotus, MIKÄLI TUPAKOULUTUSTA ON SEURAAMASSA VETÄJÄÄ YLEMPI HENKILÖ. KORPRAALILLE EI ILMOITETA. Jos ylempi tulee tämän vaiheen jälkeen huoneeseen, ILMOITUSTA EI SUORITETA. Ilmoittaminen tapahtuu seuraavasti: -Henkilöt ovat siis rivissä. ESIMIES(?) antaa käskyn: Ilmoitan, puhuttelun pitäjälle, huomio!

7. Jos esimies istuu penkillä, vetäjä menee 1 ruudun päähän hänestä, ja sanoo: Herra/rouva (arvo), joukko valmiina, vahvuudella (ups+alik+miehistö), ilmoitti (oma arvo) (oma nimi). Jos esimies ei reagoi, tai sanoo: Kiitän, jatkakaa, niin jatketaan. JOS ESIMIES KUITENKIN SEISOO, JA HUOMION JÄLKEEN TULEE 1:N RUUDUN PÄÄHÄN VETÄJÄSTÄ, VETÄJÄ SANOO: Herra/rouva (arvo), joukko valmiina, vahvuudella (ups+aliup+miehistö, nollaa ei ilmoiteta!), ilmoitti (oma arvo) (oma nimi). -Esimies sanoo: Kiitän, muotoon. -Vetäjä menee tällöin muodon LÄHINNÄ ITSEÄÄN OLEVAAN LAITAAN, ei kuitenkaan oven eteen. -Esimies sanoo: Terve, komppania! Kaikki vastaavat: Terve, Herra/Rouva (arvo)! -Esimies sanoo joko asiansa, tai vain: Jatkakaa.

8. Jatkakaa -käskyn jälkeen esimies menee takaisin, ja vetäjä komentaa: Tupiin, mars! Kaikki istuvat omille paikoilleen. 9. Vetäjä menee keskelle huonetta, ja komentaa: Koskee vain toista ryhmää, muut jatkakaa: Valmistautukaa tupaan kaksi siirtymiseen, toimikaa! Toiseksi ryhmäksi nimetyt henkilöt (tuvan vasemmalla puolella istuvat) MENEVÄT SEISOMAAN JONOON TUVASSA, lähinnä ovea oleva tulee ulos. 10. Vetäjä käskee: Koskee vain toista ryhmää: Tupaan kaksi, mars! -Ryhmä 2 menee istumaan toiseen tupaan OIKEALLE PUOLELLE. VAHVUUDEN ILMOITTAMINEN Esimies tulee tuvan MATOLLE, ei sisään. -Lähin tuvassaolija tulee 1 ruudun päähän, huutaa HUOMIO -Muut nousee seisomaan oman paikan eteen. -Herra (arvo), tupa 1, tuvan vahvuus x (ups+aliup+miehistö, nollaa ei ilmoteta) - ilmoitti (oma arvo) (oma nimi). OMAA NIMEÄ EI LYHENNETÄ

11. Vetäjä sanoo: Kiitän, jatkakaa! -Tupalaiset istuvat. - SAMA TUVALLE 2. TUPATARKASTUS 12. Vetäjä huutaa: Komppania! -Tuvasta lähinnä ovea oleva mies ovelle, muut JONOON hänen taakseen. 13. Vetäjä käskee: Valmistautukaa tupatarkastukseen, toimikaa! -Kaikki seisomaan oman paikan eteen. Ei jonoa. Vetäjä tulee MATOLLE. Tuvan lähin tulee 1 ruudun päähän, huutaa huomio ja sanoo: Herra (arvo), tupa 1 valmiina tupatarkastustanne varten, ilmoitti(arvo) (oma nimi) 14. Vetäjä sanoo: Kiitän. -Vetäjä käy huoneessa, ja menee seisomaan matolle. 15. Vetäjä sanoo: Tupa läpi, jatkakaa! -kaikki istuu. sama tuvalle 2.

Vetäjän käskyt 1. Tupaan mars! 2. Komppania! 3. Valmistautukaa käytävälle siirtymiseen, toimikaa! 4. Komppania, käytävälle riviin järjesty! 5. (TUNTUMALLE OJENNUS) 6. (ilmoitan, puhuttelun pitäjälle, huomio!) 7. Herra/rouva (arvo).

by: rikas58

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.